STYRET:    
leiar Olaug Gloppen 416 39 728
sekretær Kari Anita Larsen 906 45 281
kasserar Harald Skumsnes 468 39 566
vara Else Marit Morsund Koløen 959 10 975
vara Kjersti Muri 951 01 982