Søndag 14.februar tek kyrkjekoret del ved innsetjingsgudstenesta for den nye kyrkjelydspresten vår, Fridleif Lydersen. Koret møter kl.10.00.
Me syng:
Kom, kom, kom, Gud Helligånd
Såkorn som dør i jorden
Å, denne kilde
Velsignelsen