Fitjar kyrkjekor startar øvingane onsdag 7. desember kl.19.30.
Fram til adventstida blir øvingane på Fitjar bedehus, sidan kyrkje er stengt på grunn av ombygging.