Fitjar kyrkjekor startar øvingane onsdag 7. desember kl.19.30.
Fram til adventstida blir øvingane på Fitjar bedehus, sidan kyrkje er stengt på grunn av ombygging.

Frå 6. april er det sommartid for koret - me byrjar øvinga kl.19.30 i.s.f. kl.19.00!

 

Vil du vera med i koret, ta gjerne kontakt med oss, eller kom på ei øving. Me er i kyrkja kvar onsdag frå kl. 19.30-21.30.